Uitleg van de app

Na het inloggen gaat u naar een scherm waar u kunt kiezen wat u wilt invoeren.

Hier kiest u voor de dag waarvoor u wilt invoeren in de huidige week. Dit kunnen dus verschillende invoeren zijn van maandag t/m zondag zolang ze maar in de huidige week worden ingegeven.

Voor een correcte verwerking vult u hier ALLE velden in. Deze zijn verplicht.

Als u alle velden heeft ingevult drukt u op opslaan, er volgt nu een overzicht van de door u ingevoerde gegevens. Controleer de gegevens en wanneer nodig begin opnieuw met de invoer.

Als u de gegevens gecontroleerd heeft en deze zijn in order drukt u nogmaals op opslaan om de gegevens te versturen naar de administratie.


Ik ben mijn wachtoord vergeten en nu?
* Bel met de administratie op 0566654300 om het op te vragen.

Ik heb een verkeerde invoer gedaan en nu?
* Bel met de administratie op 0566654300 om het uit het systeem te halen, u kunt vervolgens de juiste invoer alsnog zelf ingeven.

Ik ben vergeten vorige week mijn gegevens in te vullen en nu?
* Bel met de administratie op 0566654300 om tot een oplossing te komen,

Als u niks doet kan dit een vertraging in de verwerking betekenen waardoor uren later of niet uitbetaald worden.

Wachtwoord vergeten? Druk HIER en Bel.